MHTT
 


free counters

Pisces Hungarici I.

  Harka Á.: A Magyar Haltani Társaság megalakulása és 2005. évi működése

  Ardelean G., Wilhelm S.: A színesfém-kitermelés hatása a halfaunára a Lápos folyó medrében

  Kosco J., Balázs P.: A NATURA 2000-es halfajok védelme Szlovákiában

  Telcean I., Cupşa D., Covaciu-Marcov S. D., Sas I.: The fishfauna of the Crişul Repede River and its threatening major factors

  Keresztessy K.: Halfaunisztikai kutatások a Rábán

  Keresztessy K., Bardócziné Székely E.: A Börzsöny és a Pilis hegység, valamint a Gödöllői-dombság néhány patakjának halfaunisztikai értékelése

  Bársony P., Vinginder Cs.: Az ezüstkárász (Carassius auratus gibelio) és a természetes vizek halállományai közti kapcsolat

  Juhász L.: A Bódva szakaszjellege a haltársulások összetétele alapján

  Szepesi Zs., Harka Á.: A mederesés hatása a vízfolyások halegyütteseinek összetételére a Zagyva-Tarna vízrendszerén

  Takács P.: Dombvidéki és síkvidéki kisvízfolyások halállományainak összehasonlító vizsgálata

  Szücs I., Váradi L., Békefi E.: Jó tógazdálkodási gyakorlat és a környezettudatos gazdálkodói szemlélet összefüggései

  Stündl L.: Természetes vizek halállományának komplex felvételezése

  Demény F.: Közép-tiszai kubikgödör-rendszerek halfaunisztikai kutatása

  Sály P.: A faunakomponens fogalomrendszer és alkalmazása a halfajegyüttesek természetességének minősítésére

  Harka Á., Sály P., Antal L.: Adatok a Tisza-tó egynyaras (0+) compóinak (Tinca tinca L.) növekedéséről

  Wilhelm S.: A Berettyó és mellékvizei halfaunájának változásai

  Harka Á., Szepesi Zs.: A Hejő patak vízrendszerének halfaunisztikai vizsgálata

  Pisces Hungarici I teljes


vissza

Magyar English
Dec
3
2023

Ajánlott böngésző:
Firefox
Mozilla Firefox

Ajánlott felbontás:

1280*xxxx