MHTT
 


free counters

Pisces Hungarici III.

  Wilhelm S.: In memoriam Petru Bănărescu

  Elek B.: Az orvhalászat és orvhorgászat büntetőjogi megítélése

  Szepesi Zs., Harka Á.: A Kis-Sajó halfaunája

  Keresztessy K., Beliczky G., Kiss G.: Adatok a Mura letenyei szakaszának halfaunájához

  Harka Á., Szepesi Zs., Nagy L.: A Marcal halállományának faunisztikai felmérése

  Poór Á., Juhász L., Fazekas G.: Adatok a Belfő-csatorna halközösségéről

  Györe K., Józsa V.: A magyar és a német bucó (Zingel zingel, Z. streber) elterjedési mintázatának változása a romániai eredetű cianidszennyezés hatására a Tisza magyarországi felső szakaszán

  Halasi-Kovács B., Erős T., Harka Á., Nagy S.A., Sallai Z., Tóthmérész B.: A magyarországi folyóvíztestek halközösség alapú minősítése

  Harka Á., Csipkés R.: Adatok a Bodrog magyar szakaszának halfaunájához

  Sallai Z., Györe K., Halasi-Kovács B.: A magyar Fertő halfaunája a múltbeli adatok és az utóbbi évek vizsgálatainak tükrében (2003-2008)

  Harka Á., Lengyel Z., Sály P.: Adatok a Tisza-tó parti övében fejlődő hal-ivadékok első nyári növekedéséről

  Antal L., Csipkés R., Müller Z.: Néhány víztest halállományának felmérése a Kis-Balaton térségében

  Wilhelm S., Györe K., Ardelean G.: A Zazár (Săsar) medencéje hal-közösségének felmérése

  Demény F., Zöldi L.G., Deli Zs., Fazekas G., Urbányi B., Müller T.: A réticsík (Misgurnus fossilis) szaporítása és nevelése a természetes-vízi állományok fenntartása és megerősítése érdekében

  Weiperth A., Ferincz Á., Staszny Á., Paulovits G., Keresztessy K.: Védett halfajok elterjedése és populációdinamikája a Tapolcai-medence patakjaiban

  Sály P., Erős T., Takács P., Kiss I., Bíró P.: Kisvízfolyások halegyüttestípusai és karakterfajai a Balaton vízgyűjtőjén: élőhelytípus-indikátorok és fajegyüttes-indikátorok

  Horváth J., Palkó Cs.: A nyugat-magyarországi Láhn-patakon végzett rehabilitációs munkálatok hatása a halállományra

  Szepesi Zs., Harka Á.: A jászkeszeg (Leuciscus idus) 2005. évi gradációjának hatása kisvízfolyásaink halközösségeire

  Mozsár A., Antal L., Lövei G.Zs.: A Tisza-tó tiszavalkimedencéjében lévő holtmedrek halfaunája, valamint a természetvédelmi értékességmegítélése

  Harka Á., Szepesi Zs.: A Hernád jobb oldali mellékvízfolyásainak halfaunisztikai vizsgálata

  Helyesbítés A faunakomponens fogalomrendszer és alkalmazása a halfaj-együttesek természetességének minősítésére című dolgozathoz (Sály P., Pisces Hungarici 1. p. 93-101.)

  A Magyar Haltani Társaság tevékenysége 2006-2008-ban (Harka Ákos)

  A Magyar Haltani Társaság tagjai 2009-ben

  Pisces Hungarici III teljes


vissza

Magyar English
Dec
3
2023

Ajánlott böngésző:
Firefox
Mozilla Firefox

Ajánlott felbontás:

1280*xxxx