MHTT
 


free counters

   A Magyar Haltani Társaság a természetes vizek haltani vizsgálatával foglalkozó kutatók, valamint a velük összefogó, vizeinkért és halainkért tenni akaró személyek közös szervezete. Társaságunk célja a Kárpát-medencei természetes vizek halaira irányuló faunisztikai, ökológiai, természetvédelmi és halászati kutatások ösztönzése, az eredmények és tapasztalatok közkinccsé tétele, a természetes vizek halállományának megóvása és jobbítása. Feladatunknak tekintjük továbbá a témával kapcsolatos ismeretterjesztő munkát, valamint a kulturális hagyományok és a magyar haltani szaknyelv ápolását.


Egyesületünkről

Bírósági bejegyzési száma: 60.083/2005/4. (JNSz. Megyei Bíróság)
Bankszámlaszáma : 10104552-62638300-01002003 (MKB Bank)
Nemzetközi IBAN számlaszáma: HU93-10104552-62638300-01002003
Adószáma: 18839784-1-16. Statisztikai számjele: 18839784-7310-521-16.
Működésének hivatalos kezdete: 2005. 12. 21.
Társaságunk legfőbb szerve a közgyűlés, amelyen a tagok nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hoznak határozatot.
Az egyesület operatív és koordináló szerve az 5 fős elnökség.
Tagjai:
Dr. Nagy Sándor Alex elnök /nagy.sandor.alex@science.unideb.hu/,
Dr. Juhász Lajos alelnök /juhaszl@agr.unideb.hu/, valamint
Dr. Antal László, Sallai Zoltán és Szepesi Zsolt elnökségi tagok.
Tiszteletbeli elnök: Dr. Harka Ákos /harkaa2@gmail.com/

Felügyelőbizottság
Papp Gábor a felügyelőbizottság elnöke
Juhász Máté és Dr. Nyeste Krisztián felügyelőbizottsági tagok

A honlapot gondozza:
Dr. Nyeste Krisztián /nyeste.krisztian@science.unideb.hu/ a társaság titkára, Dr. Antal László /antal.laszlo@science.unideb.hu/, Bodnár Bálint és Somogyi Dóra

Az Egyesület rendes tagjainak jogai:
   a) Az Egyesület tagja szavazati joggal rendelkezik, és az Egyesület bármely tisztségére megválasztható, ha betöltötte 18. életévét.
   b) Személyesen részt vehet az Egyesület Közgyűlésének munkájában, egyéb ülésein, rendezvényein.
   c) Javaslatokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet.
   d) Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel.
   e) Jogosult betekinteni az adatvédelemről szóló törvény biztosította feltételek mellett az Egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és az Egyesület gazdasági érdekeit nem sérti.
A rendes tag kötelezettségei:
   a) Aktívan működjék közre az egyesületi célok megvalósításában.
   b) Tartsa be az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit.
   c) Rendszeresen fizesse be a tagdíjat.

A pártoló tagok jogai:
   a) A Közgyűlésen tanácskozási joggal való részvétel, javaslattétel.
   b) élhet a tagságot megillető kedvezményekkel.
A pártoló tag kötelezettségei:
   a) Az Egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése.

Adatkezelési szabályzat

Kapcsolat

     Debreceni Egyetem TTK Hidrobiológiai Tanszék 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

     +36-52-512-900/22622  /Nagy Sándor Alex, elnök/

     +36-20-352-0019  /Nagy Sándor Alex, elnök/

     haltanitarsasag@gmail.com

Éves beszámolók

Beszámoló 2021
Beszámoló 2020
Beszámoló 2019
Beszámoló 2018
Beszámoló 2017
Beszámoló 2016
Beszámoló 2015
Beszámoló 2014
Beszámoló 2013
Beszámoló 2012
Beszámoló 2011

Magyar English
Jul
23
2024

Ajánlott böngésző:
Firefox
Mozilla Firefox

Ajánlott felbontás:

1280*xxxx